Ενδοσκοπική ριζοτομή

Ενδοσκοπική ριζοτομή – Ενδείξεις:
Χρόνιοι πόνοι στην πλάτη και στη μέση που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία.

Πλεονεκτήματα:
• Ολιγόωρη παραμονή στο νοσοκομείο ακόμα και για ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, αφού γίνεται αποκλειστικά με τοπική αναισθησία.
• Τομή ολίγων χιλιοστών, άμεση κινητοποίηση.
• Άμεση ανακούφιση σε μεγάλο ποσοστό ασθενών.

Μειονεκτήματα:
• Αν δεν ακολουθηθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης τα συμπτώματα είναι δυνατόν να επανέλθουν και να χρειαστεί μεγαλύτερο χειρουργείο για ριζικότερη αντιμετώπιση.

Ενδοσκοπική ριζοτομή