Παθήσεις

Κήλη Μεσοσπονδυλίου Δίσκου

Σπονδυλική Στένωση

Σπονδυλόλυση / Σπονδυλολίσθηση

Σκολίωση

Κύφωση

Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης

Οστεοπόρωση – Οστεοπορωτικά Κατάγματα

Όγκοι σπονδυλικής στήλης

Λοιμώξεις Σπονδυλικής Στήλης

Φλεγμονώδεις Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης

Αποτυχημένη Επέμβαση Σπονδυλικής Στήλης