καλοκαίρι και υγεία

Ελληνικό καλοκαίρι.

Το Ελληνικό καλοκαίρι είναι εδώ για να βοηθήσει στη ψυχική μας διάθεση. Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν, η προσμονή, η εμπειρία και οι αναμνήσεις είναι τρία ψυχολογικά στοιχεία που επηρεάζουν […]