άθληση

συχνή άσκηση κατά της άνοιας

Μία νέα επιστημονική έρευνα ενισχύει τη σημασία που έχει η συχνή άσκηση για την καθυστέρηση της εμφάνισης της γεροντικής άνοιας. Είναι γνωστό και από παλιότερες μελέτες ότι η συχνή άσκηση […]