Εκλογές – AOSpine Greece (Διεθνής οργάνωση χειρουργών σπονδυλικής στήλης).

Η AOSpine είναι μία διεθνής επιστημονική οργάνωση με χειρουργούς σπονδυλικής στήλης (ορθοπαιδικούς με εξειδίκευση στη σπονδυλική στήλη και νευροχειρουργούς), καθώς και ερευνητές που ασχολούνται με τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης.

Έχει μέλη σε όλο τον κόσμο και οργανωτικά χωρίζεται σε 5 βασικά παραρτήματα:  Asia Pacific, Europe and Southern Africa, Middle East and Northern Africa, Latin America, and North America.

Η κάθε χώρα που έχει μέλη στην AOSpine, μπορεί να έχει εκπροσώπηση στην οργάνωση με το δικό της τοπικό συμβούλιο, εκλεγμένο από τα μέλη της.

Η Ελλάδα ανήκει στο παράρτημα: Europe and Southern Africa και εκπροσωπείται επίσημα με εκλεγμένο συμβούλιο από το 2009. Οι εκλογές γίνονται πλέον κάθε τρία χρόνια και το συμβούλιο που εκπροσωπεί τη χώρα μας στην παγκόσμια οργάνωση είναι τριμελές.

Αποτελείται από τον πρόεδρο του συμβουλίου ο οποίος μπορεί να είναι ορθοπαιδικός, ή νευροχειρουργός και από δύο μέλη έναν ορθοπαιδικό και έναν νευροχειρουργό οι οποίοι συμβάλλουν στην εκπαίδευση, στην προώθηση της οργάνωσης, στην εξειδίκευση των μελών και στην έρευνα για τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης.

Τα μέλη του συμβουλίου εκλέγονται με μυστική διαδικτυακή ψηφοφορία από τους Έλληνες νευροχειρουργούς και ορθοπαιδικούς χειρουργούς σπονδυλικής στήλης, μέλη της AOSpine. Η ίδια διαδικασία γίνεται σε κάθε χώρα.

Στις πρόσφατες εκλογές του Φεβρουαρίου 2019 στο Ελληνικό Συμβούλιο της AOSpine (AOSpine Greece Council) εκλέχθηκαν για 3 χρόνια οι εξής:

  • Sotiris Papastefanou, Chairperson     
  • Andreas Morakis, Orthopaedic Officer (Education, Community Development, Spine Center & Fellowship, Research).
  • Alexandros Brotis, Neurosurgeon Officer (Education, Community Development, Spine Center & Fellowship, Research).

Η ενεργός συμμετοχή των επιστημόνων μίας χώρας σε αυτήν την παγκόσμια οργάνωση αποτελεί έμμεσο τρόπο προβολής και της ίδιας της χώρας αλλά και των υπηρεσιών υγείας της.