Μικροεπεμβατικά χειρουργεία σπονδυλικής στήλης στην Κύπρο

Με επιτυχία ξεκίνησαν τα μικροεπεμβατικά χειρουργεία της σπονδυλικής στήλης στην Κύπρο από τους ορθοπαιδικούς ιατρούς κ. Ανδρέα Μοράκη και κ. Κυριάκο Δημητριάδη.

Στην εξέλιξη της αντιμετώπισης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης σημαντικό ρόλο έχουν τα μέσα που προσφέρει η σύγχρονη ιατρική, όπως τα εξελιγμένα απεικονιστικά μηχανήματα, τα σύγχρονα διαδερμικά και ενδοσκοπικά εργαλεία, τα καινούρια υλικά σπονδυλοδεσίας, η νευροφυσιολογική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, τα ειδικά μικροσκόπια και οι ειδικοί φακοί, η καλύτερη γνώση της αιτιολογίας των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, αλλά και η εξέλιξη των μεθόδων της συντηρητικής αγωγής και της μετεγχειρητικής αποκατάστασης (φυσικοθεραπεία, θεραπευτική γυμναστική κ.α).

Η ιατρική ομάδα των κ. Ανδρέα Μοράκη και κ. Κυριάκου Δημητριάδη σε συνεργασία με επιλεγμένα ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου αναλαμβάνει με έδρα τη Λευκωσία το σύνολο των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους συντηρητικής και χειρουργικής αποκατάστασης.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στον ορθοπαιδικό ιατρό κ. Κυριάκο Δημητριάδη στη Λευκωσία :

http://dkorthosurgery.com/επικοινωνία/,

ή στον ορθοπαιδικό ιατρό κ. Ανδρέα Μοράκη στην Αθήνα:

https://www.andreasmorakis.gr/contact/

Χειρουργεία σπονδυλικής στήλης στην Κύπρο