παπούτσια

μυϊκή κράμπα.

Η μυϊκή κράμπα είναι ένας επώδυνος μυϊκός σπασμός,  που συμβαίνει ακούσια, χωρίς τη θέλησή μας. Κατά τη στάση και την κίνηση του ανθρώπινου σώματος μύες συστέλλονται και διαστέλλονται σε συγχρονισμό. […]