ορθοπαιδικός

παιδί-ορθοπαιδικές παθήσεις

Το παιδί που αναπτύσσεται έχει διαφορές στο μυοσκελετικό του σύστημα, από το αντίστοιχο των ενηλίκων. Τα παιδοορθοπαιδικά προβλήματα που μπορεί να απασχολήσουν τους νέους γονείς μπορούμε να τα χωρίσουμε ανάλογα […]

ορθοπαιδικές κακώσεις

Οι ορθοπαιδικές κακώσεις είναι το πιο συχνό είδος τραυματισμού, που όλοι οι άνθρωποι θα υποστούν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Οι πρώτες βοήθειες για τις ορθοπαιδικές κακώσεις πρέπει να είναι […]

Δυνατότητες ανάπτυξης για τον Ελληνικό ιατρικό τουρισμό

Με τον ιατρικό τουρισμό μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα διαθέτει αρκετούς καταξιωμένους ιατρούς και αξιόλογα ιδιωτικά θεραπευτήρια που σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες […]