νέα μέθοδος για σκολίωση

μικροεπεμβατική αντιμετώπιση της σκολίωσης

Μία νέα ελάχιστα επεμβατική μέθοδος έχει αρχίσει να εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της σκολίωσης που ονομάζουμε ιδιοπαθή. Η ιδιοπαθής σκολίωση είναι ο συχνότερος τύπος σκολίωσης, οφείλεται σε γενετικά αίτια και […]