θεραπευτική άσκηση

Σύγχρονες απόψεις για τα μυοσκελετικά προβλήματα και τη διαχείρισή τους

Στη σύγχρονη εποχή τα μυοσκελετικά προβλήματα επηρεάζουν ένα σημαντικό ποσοστό του ενεργού πληθυσμού και αποτελούν ένα φαινόμενο με κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Ενδεικτικά, πρόσφατες έρευνες στις ΗΠΑ έδειξαν πως αυτά αποτελούν το […]

ινομυαλγία

Η ινομυαλγία είναι ένα μυοσκελετικό σύνδρομο πόνου διάρκειας μεγαλύτερης των 3 μηνών με επίταση κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, ειδικότερα σε αυχένα, ωμική ζώνη, θώρακα, πλευρικούς χόνδρους, μέση, άκρα και […]