εμβόλια

εμβόλια και αμφισβήτηση

Τα εμβόλια, με την ενεργητική ανοσοποίηση, αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης και ίσως το μεγαλύτερο, αν η προσφορά τους μετρηθεί με τη σωτηρία ανθρωπίνων ζωών. Εκατομμύρια, […]

Εξελίξεις στην υγεία το 2013

Σημαντικές εξελίξεις έγιναν στο χώρο της υγείας παγκοσμίως το 2013. Μερικές από αυτές αναφέρονται στη συνέχεια: – Σημαντική πρόοδος έγινε το 2013 για την πρόωρη διάγνωση ορισμένων ασθενειών, όπως διάφορες […]