εμβόλια και αμφισβήτηση

εμβόλια και αμφισβήτηση

Τα εμβόλια, με την ενεργητική ανοσοποίηση, αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης και ίσως το μεγαλύτερο, αν η προσφορά τους μετρηθεί με τη σωτηρία ανθρωπίνων ζωών. Εκατομμύρια, […]