εκφυλιστική σκολίωση

Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη

Ο ορθοπαιδικός, χειρουργός σπονδυλικής στήλης κ. Ανδρέας Μοράκης μιλάει σχετικά με τις ενδοσκοπικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη. Αναλύει την αντιμετώπιση παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, όπως η δισκοκήλη και η σπονδυλική […]

Εκφυλιστική Σκολίωση

Η εκφυλιστική σκολίωση απαντάται συνήθως σε ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών. Διαφέρει από την ιδιοπαθή σκολίωση που αντιμετωπίζουμε σε νεότερες ηλικίες ως προς την κλινική και την ακτινολογική εικόνα.Στην εκφυλιστική […]