διακοπή καπνίσματος

Αύξηση βάρους

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, στο 80% των καπνιστών που κόβει το κάπνισμα παρατηρείται αύξηση του βάρους. Πρόκειται για μία σημαντική αύξηση του βάρους, η οποία, πρόσφατες έρευνες αναφέρουν, ότι δεν […]