Το υπερηχογράφημα μυοσκελετικού στο ορθοπαιδικό ιατρείο

Το υπερηχογράφημα αποτελεί μία σύγχρονη μέθοδο απεικόνισης του μυοσκελετικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη διάγνωση και τη θεραπεία ορθοπαιδικών παθήσεων.

Οι κύριες απεικονιστικές μέθοδοι στην ορθοπαιδική είναι οι ακτινογραφίες, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία. Παλιότερα το υπερηχογράφημα στην ορθοπαιδική είχε εφαρμογή στη διερεύνηση μορφωμάτων των μαλακών μορίων και στον προληπτικό έλεγχο των βρεφών για παθήσεις του ισχίου. Τα σύγχρονα όμως μηχανήματα υπερήχων υψηλής ευκρίνειας συμβάλλουν στην ακριβέστερη και πιο αξιόπιστη απεικόνιση τενόντων, συνδέσμων, μυών, νεύρων και αρθρώσεων.

Τα πλεονεκτήματα για το υπερηχογράφημα έναντι των άλλων απεικονιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος είναι αρκετά. Ο υπέρηχος δεν περιλαμβάνει χρήση ακτινοβολίας, ή μαγνητικού πεδίου, δεν χρειάζεται ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικών ουσιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με μεταλλικά εμφυτεύματα, ή καρδιακό βηματοδότη. Επιπλέον το υπερηχογράφημα είναι μία εξέταση ανώδυνη, σχετικά σύντομης διάρκειας, χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος και δεν απαιτείται παραμονή του ασθενούς σε κλειστό χώρο.

Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για το υπερηχογράφημα αποτελεί επίσης η δυνατότητα δυναμικής εξέτασης των αρθρώσεων. Με το δυναμικό υπερηχογράφημα απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο η περιοχή που εξετάζεται και με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται παθήσεις που δεν μπορούν να διαγνωσθούν σε θέση ηρεμίας, ενώ επιπλέον μπορούν να αναπαραχθούν τα συμπτώματα με κατάλληλες δοκιμασίες.

Επιπρόσθετα, μπορούν με τη βοήθεια των υπερήχων να γίνουν θεραπευτικές εγχύσεις φαρμάκων και ουσιών με μεγάλη ακρίβεια στην πάσχουσα περιοχή. Αυτή η  εφαρμογή είναι αρκετά χρήσιμη στο ορθοπαιδικό ιατρείο και ιδιαίτερα στις ορθοβιολογικές μεθόδους ανάπλασης και επούλωσης των ιστών  (μύες, τένοντες), καθώς και στις θεραπευτικές εγχύσεις σε αρθρώσεις όπως το γόνατο, το ισχίο και ο ώμος. Επίσης το υπερηχογράφημα βοηθάει στην άμεση διάγνωση αθλητικών κακώσεων και την αποτελεσματικότερη θεραπεία με θεραπευτικές εγχύσεις.

Πλεονέκτημα επίσης αποτελεί η εύκολη επαναληψιμότητα και χωρίς ακτινοβολία της εξέτασης, στην επόμενη επίσκεψη στο ιατρείο, για την παρακολούθηση της πάθησης.

Τα τελευταία χρόνια το υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται και στις διαγνωστικές και θεραπευτικές εγχύσεις στη σπονδυλική στήλη, αλλά απαιτείται αρκετή εξειδίκευση σε αυτές τις μεθόδους.

Με τη συνεχή εξέλιξη των μηχανημάτων των υπερήχων και την εκπαίδευση των ιατρών το υπερηχογράφημα αποτελεί μία αρκετά χρήσιμη και άμεση απεικονιστική μέθοδο των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος.

 

-υπερηχογράφημα μυοσκελετικού-έγχυση με υπερηχογράφημα