Το ύψος του παιδιού. Πότε ανησυχούμε?

Μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες που προκαλεί ανησυχία στους νέους γονείς είναι το ύψος του παιδιού τους. Αυτό κυρίως εκδηλώνεται στο Δημοτικό, όταν συγκρίνουν το παιδί τους με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Το ύψος του παιδιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από γονιδιακούς παράγοντες που σχετίζονται με το ύψος των γονιών, αλλά και από άλλους όπως η διατροφή.

Κάποιοι γενικοί κανόνες για το ύψος του παιδιού είναι οι ακόλουθοι:

– ένα παιδί 2-6 ετών δε ψηλώνει πάνω από 5cm το χρόνο.
– μετά την ηλικία των 6 ετών, έως την έναρξη της εφηβείας, ανησυχούμε όταν ένα αγόρι δε ψηλώνει πάνω από 4cm το χρόνο και όταν ένα κορίτσι δε ψηλώνει πάνω από 4.5cm το χρόνο.
– όσον αφορά την περίοδο της εφηβείας τα παιδιά ψηλώνουν 8-14cm/χρόνο. Στα αγόρια η εφηβεία αρχίζει συνήθως στα 12. Υπάρχουν όμως αγόρια που μπαίνουν στην εφηβεία στα 10. Στα κορίτσια η εφηβεία ξεκινά 2 χρόνια νωρίτερα. Η περίοδος αυτή της εφηβείας που έχουμε το λεγόμενο άλμα αύξησης (growth spurt) διαρκεί συνήθως 2 χρόνια.

Αξιολογώντας λοιπόν την αύξηση για το ύψος του παιδιού στο χρόνο, ελέγχουμε εάν αναπτύσσεται κανονικά. Επίσης υπάρχει διακύμανση της αύξησης του ύψους ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά την Άνοιξη ψηλώνουν περισσότερο. Επομένως η αύξηση του ύψους αξιολογείται για χρονικό διάστημα ενός έτους. Ένα παιδί μπορεί να μην έχει ψηλώσει σε 6 μήνες, αλλά τους επόμενους 6 μήνες να έχει κερδίσει όσο έπρεπε για ένα χρόνο για την ηλικία του.

Για να δούμε λοιπόν εάν ένα παιδί ψηλώνει ικανοποιητικά πρέπει να αξιολογηθούν κάποιοι παράγοντες και δεν υπάρχει λόγος οι γονείς να πανικοβάλλονται εάν το παιδί τους σε λίγους μήνες δεν κέρδισε ούτε 1cm. Οι παράγοντες που αξιολογούνται είναι οι ακόλουθοι:

• ηλικία του παιδιού
• φύλο
• ύψος που κέρδισε το παιδί σε ένα χρόνο

Επίσης για πιο ακριβή αξιολόγηση του ύψους του παιδιού σε χρονικό διάστημα ενός έτους υπάρχουν ειδικές καμπύλες που ονομάζονται growth velocity charts και χρησιμοποιούνται από τους παιδιάτρους. Εδώ καταγράφεται ο ρυθμός αύξησης του ύψους του παιδιού σε ένα χρόνο, σε σχέση με το φύλο και την ηλικία του (υπάρχουν διαφορετικές καμπύλες για τα αγόρια και τα κορίτσια). Εάν ο ρυθμός αύξησης είναι κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση (πληροφορία που ανευρίσκεται από την καμπύλη) χρειάζεται επιπλέον έλεγχος.

Συμπερασματικά λοιπόν όταν ένα παιδί δε ψηλώνει ικανοποιητικά για την ηλικία του θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του παιδίατρου και αν αυτός το κρίνει απαραίτητο να γίνεται περαιτέρω έλεγχος.

ύψος του παιδιού

 

μέτρηση ύψους του παιδιού