Σπονδυλική στένωση. Συσχέτιση με σακχαρώδη διαβήτη και αρτηριακή υπέρταση.

Η σπονδυλική στένωση είναι το τελευταίο στάδιο της εκφύλισης της σπονδυλικής στήλης, η οποία ξεκινάει αρχικά με την εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου και τη γνωστή δισκοκήλη. Η στένωση του σπονδυλικού σωλήνα επιφέρει πίεση στα νευρικά στοιχεία που διέρχονται από αυτόν και προκαλεί συμπτώματα ανάλογα με το βαθμό της στένωσης και του σημείου της σπονδυλικής στήλης που υπάρχει η πίεση.(Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην Σπονδυλική Στένωση στην κατηγορία Παθήσεις).

Σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών αυτών στην κλινική πράξη συνυπάρχει σπονδυλική στένωση,σακχαρώδης διαβήτης και αρτηριακή υπέρταση.

Αυτό αναφέρει και πρόσφατη μελέτη η οποία βρήκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση κλινικά έκδηλης σπονδυλικής στένωσης, σακχαρώδους διαβήτη και αρτηριακής υπέρτασης στις ηλικίες 50-69 ετών.Προτείνει μάλιστα τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων, σε ασθενείς που καταφεύγουν στους ειδικούς ιατρούς των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης με συμπτώματα λόγω της σπονδυλικής στένωσης.

σπονδυλική στένωση, σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση