Ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία μειώνει τον κίνδυνο καταγμάτων σε μεγάλες ηλικίες

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα μελέτης Σουηδών ερευνητών, τα παιδιά που ασχολούνται με κάποιο άθλημα, έχουν στην εφηβεία μεγαλύτερη οστική πυκνότητα σε σχέση με συνομήλικούς τους και αυτό δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία.

Στη μελέτη παρακολουθήθηκαν παιδιά ηλικίας 7-9 ετών για διάστημα τουλάχιστον 6 ετών. Τα παιδιά που ασχολούνταν με κάποιο άθλημα, υπέστησαν λιγότερα κατάγματα κατά τη διάρκεια της μελέτης και ανέπτυξαν πιο γερό σκελετό με μεγαλύτερη οστική πυκνότητα.

Τα αποτελέσματα αυτά, σύμφωνα με τους ερευνητές, παίζουν σημαντικό ρόλο και για την αποφυγή καταγμάτων σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτή φαίνεται να είναι μία ακόμη ευεργετική επίδραση της ενασχόλησης με τον αθλητισμό από την παιδική ηλικία.

αθλητισμός στην παιδική ηλικία