Νεότερα δεδομένα για την πρόληψη του Αλτσχάιμερ

Παρότι ακόμη δεν υπάρχει αποτελεσματική φαρμακευτική θεραπεία για την καθυστέρηση της εμφάνισης, ή την αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ, της εκφυλιστικής νόσου του εγκεφάλου που οδηγεί σε απώλειες μνήμης, μείωση των εγκεφαλικών λειτουργιών, ακόμη και αλλαγή της προσωπικότητας, πρόσφατες έρευνες τονίζουν τους τρόπους για την πρόληψη του Αλτσχάιμερ

Επιδημιολογικές μελέτες είχαν ήδη δείξει και στο παρελθόν ότι άτομα με υψηλό επίπεδο σπουδών, ή ταυτόχρονες δραστηριότητες στο γνωστικό επίπεδο διέτρεχαν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο.

Πέρα από την διέγερση στο γνωστικό επίπεδο, η επαγγελματική δραστηριότητα επιτρέπει τη διατήρηση ενός κοινωνικού δικτύου, παράγοντας που έχει επίσης σχέση με μελέτες για “έναν μειωμένο κίνδυνο άνοιας”.

Σύμφωνα με Βρετανούς ερευνητές, η  καλύτερη πρόληψη και μια θεραπεία σε πιο πρώιμο στάδιο των καρδιαγγειακών ασθενειών, ένας από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για το Αλτσχάιμερ, μπορεί επίσης να συντελέσει στη μείωση της εμφάνισης της νόσου.

πρόληψη του Αλτσχάιμερ