Μονόπλευρη ή ετερόπλευρη κυφοπλαστική για οστεοπορωτικά κατάγματα?

Η κυφοπλαστική είναι η τεχνική έγχυσης (ένεσης) οστικού τσιμέντου σε ένα πρόσφατο οστεοπορωτικό κάταγμα. Το οστικό τσιμέντο στην κυφοπλαστική εγχύεται μέσω ειδικού στειλεού μέσα στο οστό σε ένα χώρο που δημιουργείται με τη βοήθεια ειδικού μπαλονιού, το οποίο στη συνέχεια αφαιρείται.

Η έγχυση γίνεται μέσω δύο μικρών οπών στο δέρμα με την καθοδήγηση ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Πρόσφατες μελέτες για την κυφοπλαστική δείχνουν ότι η μονόπλευρη έγχυση οστικού τσιμέντου είναι εξίσου αποτελεσματική με την ετερόπλευρη, σταθεροποιώντας το κάταγμα, μειώνοντας  τον πόνο και αποφεύγοντας τη χρήση κηδεμόνα για τη στήριξη του κορμού.

Η μονόπλευρη έγχυση (ένεση) τσιμέντου μειώνει το χρόνο του χειρουργείου και μπορεί να γίνει ευκολότερα με τοπική αναισθησία, το οποίο είναι σημαντικό για ηλικιωμένους ασθενείς με πολλά προβλήματα υγείας.

 

κυφοπλαστική