Θέρμανση με τζάκι – οδηγίες για πρόληψη ασθενειών

Το τζάκι είναι σήμερα ένας εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης, ακόμα και στις πόλεις, αλλά θα πρέπει να ακολουθούνται ορισμένοι κανόνες, για να μην προκληθούν προβλήματα υγείας από τη συχνή του χρήση.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι μία ανησυχητική αύξηση στον αριθμό των λεπτόκοκκων μικροσωματιδίων παρατηρείται κατά την καύση ξύλων στο τζάκι στο εσωτερικό των σπιτιών. Το μεγαλύτερο μέρος των μικροσωματιδίων, σε ποσοστό 80-90%, που εκλύονται από την καύση ξύλων είναι μικρά με διάμετρο 2,5 μικρομέτρων.

Αυτό σημαίνει, ότι αυτά τα σωματίδια δε συγκρατιούνται από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, αλλά εισχωρούν βαθύτερα επηρεάζοντας τους πνεύμονες και προκαλώντας χρόνια βρογχίτιδα και άλλα αναπνευστικά – καρδιαγγειακά νοσήματα.

Το τζάκι εάν δεν τραβά καλά δε βγάζει όλο τον καπνό έξω από το σπίτι και η συγκέντρωσή μικροσωματιδίων είναι τέσσερις με πέντε φορές μεγαλύτερη, σε σύγκριση με ένα σπίτι χωρίς τζάκι.

Για αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει ένα μισάνοιχτο παράθυρο στο χώρο, για την ανανέωση του αέρα και να έχει προηγηθεί έλεγχος του τζακιού από ειδικό.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η καύση κατεργασμένων ξύλων, όπως παλιά έπιπλα και κουφώματα γιατί απελευθερώνονται αέρια αρωματικών ενώσεων, όπως το τολουόλιο, που είναι διαλύτης για χρώματα. Αρκετές τέτοιες ουσίες πολυαρωματικών υδρογονανθράκων έχουν αναφερθεί ως καρκινογόνες. Έτσι εκτός από δηλητηριώδη δράση, που μπορεί να επιφέρει το θάνατο, αν συσσωρευτούν σε έναν εσωτερικό κλειστό χώρο, μπορεί να έχουν και μακροχρόνια αρνητικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.

Όπως υποστηρίζουν ερευνητές, «λόγω των διαφορών στη φυσιολογία, αλλά και την ένταση της φυσικής δραστηριότητας μεταξύ παιδιών και ενηλίκων, η επίπτωση των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων από καύση επεξεργασμένων ξύλων είναι αρκετά υψηλότερη στα παιδιά. Κατά συνέπεια ο εκτιμώμενος κίνδυνος καρκινογένεσης για τα παιδιά είναι πέντε φορές μεγαλύτερος».

Κατά συνέπεια η θέρμανση με τζάκι, ή με άλλους τρόπους καύσης στο εσωτερικό των σπιτιών (π.χ. μαγκάλι), θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και αν δεν υπάρχει αρκετή γνώση να ζητείται η γνώμη των ειδικών.

τζάκι.