Η μουσική κατά την άσκηση αυξάνει τις επιδόσεις

Η μουσική κατά την άσκηση αυξάνει τις επιδόσεις σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα από τη Γερμανία. Αυτό έχει παρατηρηθεί από πολλούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Αρκετοί πιστεύουν ότι η μουσική κατά την άσκηση απλώς αποσπά την προσοχή από τον μυϊκό κάματο και δίνει τη δυνατότητα για μικρές «υπερβάσεις». Η νέα μελέτη αναφέρει ότι η μουσική κατά την άσκηση επιδρά και στους μυς.

Για τη μελέτη των επιπτώσεων της μουσικής στη σωματική καταπόνηση, η ερευνητική ομάδα εξέτασε 63 άνδρες και γυναίκες εθελοντές που γυμνάστηκαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Στην πρώτη δοκιμή, οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν όργανα γυμναστικής , ενώ άκουγαν μουσική με σταθερό tempo. Στη συνέχεια το tempo αυξανόταν ανάλογα με το ρυθμό του αθλητή.

Κατά τη διάρκεια της σειράς των δοκιμών, οι επιστήμονες κατέγραψαν πληροφορίες, όπως η πρόσληψη οξυγόνου και οι μεταβολές της έντασης των μυών και ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια σχετικά με το πως ένιωθαν στις δύο περιπτώσεις. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία των εθελοντών αισθάνθηκε την πίεση των προπονήσεων τους λιγότερο έντονη όταν παρήγαγαν οι ίδιοι τη μουσική, ενώ οι εξετάσεις τους έδειξαν ότι οι μύες τους χρησιμοποίησαν πιο λίγη ενέργεια σε αυτή τη δοκιμή.

Οι συγγραφείς, καταλήγουν, ότι παρότι θα χρειαστούν περισσότερες έρευνες, σχετικά με το μηχανισμό που δρα η μουσική  κατά την άσκηση, τα ευρήματά τους είναι επίκαιρα, διότι το επιστημονικό πεδίο που αφορά τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής αναπτύσσεται αρκετά τα τελευταία χρόνια.

 μουσική κατά την άσκηση