Η εντατική άσκηση μειώνει βραχυπρόθεσμα την όρεξη

Η εντατική άσκηση μπορεί να μειώσει την όρεξή μας αμέσως μετά, αλλά και την επόμενη μέρα σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό International Journal of Obesity.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες έφαγαν περίπου 200 θερμίδες λιγότερες μετά από μια εντατική προπόνηση συγκριτικά με την κατανάλωση θερμίδων μετά από ξεκούραση.

Στην έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας συμμετείχαν 17 υπέρβαροι ενήλικες οι οποίοι ακολούθησαν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα προπόνησης σε στατικό ποδήλατο, μέτριας, υψηλής, ή πολύ υψηλής έντασης, καθώς και ξεκούρασης.

Με βάση τις μετρήσεις των ερευνητών οι συμμετέχοντες έφαγαν 764 θερμίδες μετά την ξεκούραση, 710 μετά τη μέτρια άσκηση, 621 μετά την υψηλής έντασης προπόνηση και 594 μετά την πολύ υψηλής έντασης προπόνηση. Τη δεύτερη ημέρα,  έφαγαν 2.600 θερμίδες (ομάδα ξεκούρασης), 2.300 θερμίδες (ομάδα μέτριας προπόνησης)  και 2000 θερμίδες (ομάδα πολύ έντονης προπόνησης).

Όπως δήλωσαν οι ερευνητές, χρειάζονται περισσότερες μελέτες για την ασφαλή κλινική εφαρμογή, της εντατικής άσκησης σε κάποιες περιπτώσεις υπέρβαρων ατόμων.

εντατική άσκηση