Η έλλειψη άσκησης στην Ελλάδα. Νέα στατιστικά στοιχεία.

Δημοσιευμένες έρευνες αναφέρουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του Ελληνικού πληθυσμού είναι υπέρβαρο. Αυτό σχετίζεται όχι μόνο με την κακή διατροφή, αλλά και με την έλλειψη άσκησης.

Πρόσφατη μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα καταλήγει στα ίδια αποτελέσματα και συγκρίνει την Ελλάδα με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όσον αφορά την ενασχόληση με τον αθλητισμό και τις καθημερινές φυσικές δραστηριότητες.

Η έρευνα διενεργήθηκε στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), με σκοπό την αποτύπωση των συνηθειών άσκησης και σωματικής δραστηριότητας στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό, καθώς και σε κάθε μία από της 28 χώρες της Ε.Ε. ξεχωριστά. Στην έρευνα συμμετείχαν κάτοικοι κάθε κράτους- μέλους της Ε.Ε. άνω των 15 ετών. Πραγματοποιήθηκε με συνεντεύξεις και συνολικά ερωτήθηκαν και συμμετείχαν περίπου 28.000 άνθρωποι από διαφορετικές κοινωνικές και πληθυσμιακές ομάδες μεταξύ των οποίων και 1007 Έλληνες.

• 59% των Ελλήνων δεν πραγματοποιούν κανενός είδους συστηματική φυσική δραστηριότητα (έλλειψη άσκησης), ενώ στο σύνολο των κρατών της Ε.Ε. το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 42% του πληθυσμού.

• Το 41% των Ελλήνων έχουν καθιστικές δραστηριότητες για περισσότερες από 5 ½ ώρες την ημέρα.

• Σύμφωνα με την κοινοτική δημοσκόπηση, μόνο των 7% των συμπολιτών μας (8% στην Ε.Ε.) γυμνάζονται τακτικά, δηλαδή 5 φορές την εβδομάδα και το 24% των Ελλήνων (33% στην Ε.Ε.) από 1-4 φορές την εβδομάδα.

• Στο 49% φτάνει το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν ότι εκτός από συστηματική φυσική δραστηριότητα δεν πραγματοποιούν ούτε απλές καθημερινές σωματικές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, ο χορός, η κηπουρική, ή η χρήση ποδηλάτου ως μεταφορικού μέσου.

• Σε ποσοστό 41% των Ελλήνων η κύρια σωματική δραστηριότητα είναι η μετακίνηση από το σπίτι στη δουλειά, ή το σχολείο και τα ψώνια. Από αντίστοιχη έρευνα  του 2009, το ποσοστό που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο έχει μειωθεί κατά 22%. Η έλλειψη άσκησης δηλαδή έχει αυξητική τάση για τον Ελληνικό πληθυσμό.

• Οι Έλληνες γυμνάζονται κυρίως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, με σκοπό τη βελτίωση της σωματικής τους υγείας, για να εκτονώσουν το στρες της καθημερινότητας και για να βελτιώσουν τη σωματική τους κατάσταση και λιγότερο για να βελτιώσουν την εμφάνιση τους, ή να μειώσουν το σωματικό τους βάρος.

• Σε ποσοστό 46% οι Έλληνες δηλώνουν ότι απέχουν από την άσκηση λόγω έλλειψης χρόνου και σε ποσοστό 27% επειδή δεν έχουν κάποιο κίνητρο, ή δε βρίσκουν κάποιο ενδιαφέρον στο να επιδίδονται σε αθλητικές δραστηριότητες.

• Σε ποσοστό 60% οι Έλληνες δήλωσαν ότι η περιοχή στην οποία κατοικούν τους δίνει τη δυνατότητα να ασκούνται σωματικά. Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο καταγράφηκαν ποσοστά ικανοποίησης που πλησίαζαν το 90%.

• Οι βορειότερες χώρες της Ε.Ε. είναι οι περισσότερο σωματικά δραστήριες. Το ποσοστό των ατόμων που ασκούνται σωματικά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα αγγίζει το 70% στη Σουηδία και το 68% στη Δανία.

•  Σε αυτές τις χώρες καταγράφονται και τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, σε σχέση με τις χώρες του νότου, στις οποίες καταγράφονται και τα χειρότερα αποτελέσματα όσον αφορά την έλλειψη άσκησης και σωματικής δραστηριότητας: Οι Βούλγαροι δήλωσαν ότι δεν ασκούν κανενός είδους σωματική δραστηριότητα σε ποσοστό 78%, ακολουθούν στη λίστα η Μάλτα με ποσοστό 75%, η Πορτογαλία με 64%, η Ιταλία και η Ρουμανία με 60% και η Ελλάδα με 59%.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν την αναγκαιότητα της διαρκούς ενημέρωσης, από μικρή ηλικία, σχετικά με την έλλειψη άσκησης και τα αρνητικά αποτελέσματα της για  την υγεία.

έλλειψη άσκησηςέλλειψη άσκησης