Βλαστοκύτταρα για την ανάπλαση του μεσοσπονδύλιου δίσκου

Τα τελευταία χρόνια γίνονται ερευνητικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πρώιμης εκφύλισης του μεσοσπονδύλιου δίσκου με ενδοδισκικές θεραπείες με βλαστοκύτταρα.

Οι θεραπείες αυτές έχουν νόημα μόνο στα πρώτα στάδια της εκφύλισης των μεσοσπονδύλιων δίσκων όπου δεν έχουμε αρθρίτιδα των σπονδυλικών αρθρώσεων και μεγάλη δισκοκήλη με πίεση στο νευρικό ιστό.Η εμφύτευση αυτών των κυττάρων γίνεται διαδερμικά με τοπική αναισθησία μέσω μίας λεπτής βελόνας. Για την καλλιέργεια και διαφοροποίηση αυτών των κυττάρων ακολουθούνται διάφορες τεχνικές.

Μέχρι τώρα αυτές οι μέθοδοι δεν είναι ευρέως αποδεκτές και δεν υπάρχουν μεγάλες δημοσιευμένες εργασίες για να τις υποστηρίξουν, παρ’όλο που τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα είναι ελπιδοφόρα.

μεσοσπονδύλιου δίσκου