Δισκεκτομή (Μικροδισκεκτομή, Ενδοσκοπική)

 

Μικροδισκεκτομή

Η μικροδισκεκτομή είναι μία χειρουργική τεχνική μικρής παρεμβατικότητας όπου με τους δυνατόν μικρότερους τραυματισμούς (τομή δέρματος, αποκολλήσεις μυών κλπ), σε σχέση με την κλασική δισκεκτομή αφαιρείται το προβάλλον τμήμα μιας δισκοκήλης με άμεση ύφεση των συμπτωμάτων του ασθενή (συνήθως πόνου στο πόδι λόγω πίεσης σε νευρική ρίζα, ή ακόμα και νευρικής δυσλειτουργίας). Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι βραχεία, συνήθως μία ημέρα και η επάνοδος στην εργασία είναι ταχεία.

 

Μικροδισκεκτομή

Η μικροδισκεκτομή γίνεται με τη βοήθεια ειδικών διαστολέων και αγκίστρων με ψυχρό φωτισμό που επιτρέπουν την πρόσβαση στην περιοχή της πίεσης του νευρικού ιστού με μικρή τομή, ολίγων εκατοστών και με τον όσο δυνατόν μικρότερο τραυματισμό των περιβάλλοντων μαλακών μορίων.

 

Μικροδισκεκτομή-Διαστολείς

Μικροδισκεκτομή-Άγκιστρα

 

Ενδοσκοπική δισκεκτομή

Η ενδοσκοπική δισκεκτομή γίνεται με τοπική, ή γενική αναισθησία με χρήση ενδοσκοπίου και ειδικών ενδοσκοπικών εργαλείων και τομή ολίγων χιλιοστών.

Ενδείξεις:

Μεσαίες έως μεγάλου μεγέθους προβολές μεσοσπονδυλίου δίσκου (δισκοκήλες).

Ελεύθερα δισκικά τεμάχια με πίεση νεύρων και έντονους πόνους στα πόδια

Σταδιακά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και τείνει να αντικαταστήσει την ανοιχτή δισκεκτομή.

 

Ενδοσκοπική

Πλεονεκτήματα:

  • Ολιγόωρη παραμονή στο νοσοκομείο στην περίπτωση που γίνει η επέμβαση με τοπική αναισθησία, ή με μία διανυκτέρευση αν γίνει με γενική αναισθησία.
  • Μικρή χειρουργική τομή, μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος.
  • Μείωση του κινδύνου επιπλοκών σε σχέση με την ανοιχτή δισκεκτομή      (αστάθεια, λοίμωξη, μετεγχειρητική ουλή).
  • Πιο γρήγορη επιστροφή στην εργασία και στις φυσιολογικές      δραστηριότητες.