Ενδοσκοπική Δισκεκτομή

Η ενδοσκοπική δισκεκτομή γίνεται με τοπική, ή γενική αναισθησία με χρήση ενδοσκοπίου και ειδικών ενδοσκοπικών εργαλείων και τομή ολίγων χιλιοστών.
Ενδείξεις:
Μεσαίες έως μεγάλου μεγέθους προβολές μεσοσπονδυλίου δίσκου (δισκοκήλες).
Ελεύθερα δισκικά τεμάχια με πίεση νεύρων και έντονους πόνους στα πόδια.
Σταδιακά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και τείνει να αντικαταστήσει την ανοιχτή δισκεκτομή.

Πλεονεκτήματα:

• Ολιγόωρη παραμονή στο νοσοκομείο στην περίπτωση που γίνει η επέμβαση με τοπική αναισθησία, ή με μία διανυκτέρευση αν γίνει με γενική αναισθησία.
• Μικρή χειρουργική τομή, μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος.
• Μείωση του κινδύνου επιπλοκών σε σχέση με την ανοιχτή δισκεκτομή (αστάθεια, λοίμωξη, μετεγχειρητική ουλή).
• Πιο γρήγορη επιστροφή στην εργασία και στις φυσιολογικές δραστηριότητες.

ενδοσκοπική δισκεκτομή